Студентські організації

НСС »

Національний студентський союз (НСС) – Всеукраїнська молодіжна громадська організація, котра об’єднує осіб, які навчаються у більше, ніж 120 вищих навчальних закладах України. Основна мета діяльності Організації – представництво та захист науково-освітніх, трудових, соціально-економічних та інших прав, а також інтересів осіб, які навчаються, формування високосвідомої молодіжної спільноти України.

Завдання та види діяльності НСС

захист прав та представництво спільних інтересів своїх членів (студентської молоді);

 • сприяння об’єднанню, консолідації та координації діяльності органів студентського самоврядування та самоврядних студентських організацій вищих навчальних закладів України;
 • поширення інформації з питань вищої освіти, соціального забезпечення, праці та культурного дозвілля студіюючої молоді;
 • представництво позицій своїх членів перед центральними органами державної влади та органами урядового управління України, іншими публічними інституціями, громадськими та політичними структурами, що мають вплив на прийняття рішень, котрі безпосередньо стосуються студіюючої молоді;
 • участь у розробленні та обговоренні проектів рішень з питань державної політики щодо студіюючої молоді;
 • сприяння залученню осіб, які навчаються, до активної участі у політичному, економічному та соціальному житті України та Європи;
 • реалізація (співучасть у реалізації), міжнародних та всеукраїнських, державних і недержавних програм, які сприяють соціальному становленню та розвитку студіюючої молоді;
 • сприяння міжнародному співробітництву в галузі вищої освіти, соціального забезпечення, праці та культурного дозвілля студіюючої молоді.

З метою реалізації своїх завдань НСС у встановленому законодавством порядку:

 • представляє та захищає законні інтереси та позиції своїх членів у державних органах, громадських об’єднаннях, керівних органах навчальних закладів, перед іншими фізичними та юридичними особами в Україні та на міжнародному рівні; може надавати студентам різнобічну допомогу й підтримку;
 • надає молоді на неприбутковій основі просвітні, культурні, освітні, наукові, та інші подібні послуги;
 • бере участь в організації наукової, інформаційної, освітньої та просвітницької діяльності, проводить на неприбутковій основі теоретичні та науково-практичні конференції, диспути, тематичні “круглі столи”, інші заходи;
 • сприяє організації впорядкованого дозвілля молоді, проводить на неприбутковій основі святкування, урочистості, конкурси, аматорські спортивні та інші змагання, вечори відпочинку, благодійні культурно-мистецькі акції та фестивалі;
 • засновує на неприбутковій основі засоби масової інформації;
 • підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає відповідні угоди, бере участь у здійсненні міжнародних заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та чинному законодавству, може ставати членом міжнародних громадських (неурядових) організацій та спілок об’єднань громадян;
 • проводить на неприбутковій основі незалежні соціологічні опитування з питань, значущих для студентської молоді;
 • бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;
 • співпрацює з державними органами та громадськими об’єднаннями, може вступати до спілок об’єднань громадян, їх блоків, коаліцій, укладати з ними відповідні угоди;
 • одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 • вносить пропозиції до органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування.

СтудРеспубліка »

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Студентська республіка» зареєстрована Міністерством юстиції України 22 травня 2006 року. Першим головою організації став Володимир Крутько.

Основними напрямами діяльності ВМГО «Студентська республіка» є проведення Міжнародної програми «Студентська республіка», що має на меті сформувати та підготувати молодь до дорослого життя, реалізується від рівня вишу до фінального етапу (в кожному регіоні); розвиток студентського самоврядування та активності; налагодження ефективної співпраці з студентством України і світу.

Найрезонанснішими проектами є: циклічна щорічна програма «Студентська республіка», «Новий старт», «Кращий студент України» (раніше «Студент року»), «Антикорупційний молодіжний театр» та ін.

Місією організації є виховання поколінь свідомих лідерів для України як повністю суверенної держави.

Мета діяльності організації полягає у поліпшенні життя українського студентства, розвитку молодого покоління та захисту прав та інтересів молоді України.

Студреспубліка активно співпрацює з Українським молодіжним форумом, іншими громадськими мережами та організаціями, зокрема міжнародними.

Завдання програми

 • Формування у студентської молоді навичок громадської участі через моделювання політичних процесів у ході проведення проекту.
 • Залучення нових активістів до організованого молодіжного руху.
 • Активізація впливу молоді на процеси ухвалення рішень.
 • Сприяння розвитку студентського самоврядування.
 • Популяризація надсучасних форм змістовного дозвілля молоді.
 • Пропаганда здорового способу життя.
 • Сприяння міжнародній мобільності молоді.
 • Здійснення діалогу між молоддю різних регіонів України
 • Обговорення актуальних проблем сьогодення в державі.

Механізм реалізації

«Студентська республіка» відбувається в форматі мульти-фестивалю, тобто кілька суб-фестивалів навколо центральної події — організаційно-діяльністної гри (ОДГ). Суб-фестивалі відбуваються в один час і в одному місці.

У ході проведення ОДГ створюється квазі-державне молодіжне утворення «Студентська республіка», що має свої закони, органи влади, територію, валюту й інші атрибути держави.

Згідно з законодавством «Студентської республіки» в квазі-державі оголошуються вибори, створюється ЦВК, формуються «політичні партії», проводиться повноцінна виборча компанія з її кульмінацією — голосуванням. Суть — здійснити моделювання усіх політико-правових та економічних процесів, що відбуваються у суспільстві як під час виборів, так і в «мирний» час.

На регіональному рівні результатом гри є вибори Студентського мера та депутатів Студентського магістрату. Переможці регіональних етапів їдуть на фінальну частину. Підсумком всеукраїнської гри є вибори Студентського президента та Студентського парламенту.

Гра супроводжується проведенням суб-фестивалів, протягом яких відбуваються змагання між студентами: конкурс краси «Перша леді», турніри з ігор «Мафія», «Квест», «Дебати», «Нічна туса», конкурс флеш-мобів, рольові ігри, змагання з екстремальних видів спорту, open air, змагання з пляжних видів спорту, круглі столи, майстер-класи, творчі лабораторії, фестиваль молодіжних ЗМІ, фестиваль аматорського відео на соціальну тематику тощо.

Всі інші вимоги та правила, які торкаються проекту, визначаються всеукраїнським оргкомітетом.

Програма проходить у чотири етапи:

 • Вишівський.
 • Регіональний.
 • Всеукраїнський.
 • Міжнародний.